3 مهر 1400

عفونت رحم در بانوان

در طب سنتی به دلیل حساسیت و ظرافت بانوان و همچنین نقش حساس بانوان در جامعه و خانواده  نکات...

7 تیر 1400

فیبروم ومیوم در طب سنتی

فیبروم ومیوم یکی از شایع ترین مشکلات بانوان است که طب سنتی درمان های موفقی در این زمینه...

7 تیر 1400

کیست تخمدان

کیست تخمدان و درمان آن توسط طب_سنتی : علل بروز کیست تخمدان کیست تخمدان عموما ناشی از غلبه...